srijeda, 25. veljače 2009.


Ova, kao i skice koje slijede napravljene su nešto poslije faksa, dakle oko 1982.
Nije bitno...

Marijan

Danijel 2


Danijel 1
Šuma. Maksimir. Gvaš.
1979?
Nadam se da ovaj puta neće biti zabune...
Nastavljam sa starim radovima, kao što su bili i ovi predhodni!
Dakle, Slijedi jedan gvaš s faksa (do 1980.) te nekoliko studija portreta odmah nešto kasnije.
Zatim "divlja ruka" kako lijepo kaže Frano, t.j. skice iz godina cca. 1980-2 .