subota, 9. svibnja 2009.

Bila je to godina 1986-88...
Nakon skica, zadnji ovdje prikazan rad zapravo je diptih (360x180 cm, pa puta dva).
Drugi dio se od prvog djela razlikuje u položaju desne ruke, koja je nešto više/niže, etc...
I u nekoliko detalja u pozadini. (Ovo je skenirano iz kataloga u kojem nema drugog djela diptiha.)
Izlagan je u Rijeci i Somboru; kasnije sam ga koristio i u stripu.
U trenutku inspiracije, tema mi se "objavila" sama, kao komentar vremena...
Rad objavljujem i ovdje, jer mislim da je još uvijek aktualan.