srijeda, 8. travnja 2009.


Ovo nisu stvari koje sam sada zamislio staviti na blog, ali umorio sam se i sam gledati ovog Jeremiju Đonsona...
Shvatite stoga ovu jednu stranicu radnog materijala i fotku ove strip skulpture kao mali intermezzo.