nedjelja, 21. studenoga 2010.

Vratili mi kompjuter sa servisa; uglavnom poravljen...
Dolje je nešto od igara nastalih u međuvremenu.