ponedjeljak, 27. srpnja 2009.

Dok se krčkaju novi strip recepti,
u prethodna dva posta možete vidjeti
dio slane kože jednog malog mjesta na Jadranu.