petak, 17. travnja 2009.

Eto nešto radnog materijala s namjerom da malo potkrijepi onaj «Prolog»…

Možda će sad biti jasnije; možda i zanimljivije.

Ako ne, i to je također u redu…