nedjelja, 12. travnja 2009.

Tko zna kad bih iskopao ove crteže, da nije bilo Jurice, a i ekipe sa stripova com. Kad ih danas gledam, žao mi je da nisam nastavio tim putem. Ali toliko je puteva i toliko raskršća; i toliko želja...

Nema komentara: